Terug naar partner overzicht

H.M. van Randwijkschool

De school staat midden in de samenleving die voortdurend aan verandering onderhevig is. Onze school neemt actief deel aan allerlei ontwikkelingen door initiatieven te ontplooien en verbeteringen in gang te zetten om het beste onderwijs aan ieder kind te realiseren. Wij gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind. Wij zijn er op gericht om samen met het kind en de ouders alle creatieve, cognitieve, sociaal-emotionele en fysieke talenten te ontplooien.

Bezoek de website