Terug naar partner overzicht

Hogeschool de Kempel

​Hogeschool de Kempel ziet het als haar kerntaak mensen te verbinden die leren een warm hart toedragen. Die mensen zijn de voltijd- en deeltijdstudenten die voor het vak van leraar basisonderwijs opgeleid willen worden, maar ook de onderwijsgevenden, directies en schoolbesturen die wij adviseren en ondersteunen bij hun professionalisering en schoolontwikkeling. Goed onderwijs maak je immers niet alleen, maar samen met elkaar.

Bezoek de website