Terug naar partner overzicht

Hogeschool Inholland – Domein Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing

LeerNetwerk Educatie (LNE) is een webomgeving met daarin een aantal krachtige toepassingsgebieden voor de communicatie- en informatievoorziening, de leeromgeving en het praktijkleren ten behoeve van de pabo’s en lerarenopleidingen van Hogeschool Inholland. LNE levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de samenwerking tussen de pabo’s en lerarenopleidingen en het onderwijswerkveld.

Bezoek de website