Terug naar partner overzicht

Hogeschool Iselinge/IJsselgroep

Iselinge Hogeschool is een gespecialiseerde hogeschool die zich richt op de opleiding van leraren voor het basisonderwijs. Naast de vierjarige voltijdopleiding en de academische pabo bieden we verschillende trajecten in deeltijd aan. Studenten waarderen de hogeschool al jaren om de studentnabijheid en de goede voorbereiding op het beroep.

Bezoek de website