Terug naar partner overzicht

Hogeschool Rotterdam – opleiding CMD (Communication and Multimedia Design)

Hogeschool Rotterdam biedt bacheloropleidingen, masteropleidingen en Associate degree-opleidingen.
Het onderwijs is georganiseerd in instituten. De verbinding tussen onderwijs en praktijkgericht onderzoek krijgt vorm in de samenwerking met twee Centres of Expertise en vijf kenniscentra. Daarnaast werkt de hogeschool samen in samenwerkingsverbanden met ROC Zadkine en Albeda College (Rotterdam Academy) en STC Group (Rotterdam Mainport Institute).

Op de opleiding CMD ontwerpen studenten digitale producten en diensten met als doel het leven makkelijker, leuker en betekenisvoller te maken.

Bezoek de website