Terug naar partner overzicht

INNOVO onderwijs op maat

### Verbinding tussen Onderwijs op Maat en Mediawijsheid bij INNOVO Bij INNOVO staat onze missie "inspireren om te leren" centraal in alles wat we doen. Wij geloven dat iedereen het liefst zelf aan de slag wil met zijn eigen ontwikkeling, en dit streven we na door onderwijs op maat te bieden. Onderwijs op maat gaat niet alleen over het afstemmen van lesmateriaal op individuele leerbehoeften, maar ook over het creëren van een omgeving waarin nieuwsgierigheid wordt gekoesterd en persoonlijke groei wordt gestimuleerd. Een cruciaal onderdeel van dit maatwerk is mediawijsheid. In de huidige digitale wereld is het essentieel dat leerlingen niet alleen technische vaardigheden ontwikkelen, maar ook leren hoe ze verantwoord en kritisch met media kunnen omgaan. Mediawijsheid bevordert het vermogen om informatie te zoeken, te beoordelen en te gebruiken, wat bijdraagt aan zelfstandigheid en kritisch denken. Onze visie op onderwijs op maat sluit naadloos aan bij het concept van mediawijsheid. Door ruimte te bieden voor persoonlijke interesses en leerroutes, moedigen we leerlingen aan om zelf op onderzoek uit te gaan, nieuwe dingen te ontdekken en hun nieuwsgierigheid te volgen. Tegelijkertijd zorgen we voor de nodige begeleiding en controle om ervoor te zorgen dat ze veilig en effectief leren navigeren in de digitale wereld. Bij INNOVO streven we naar een leeromgeving waarin elke leerling zich gesteund voelt om van ‘moeten leren’ naar ‘willen leren’ te gaan. Mediawijsheid speelt hierbij een sleutelrol, omdat het leerlingen de tools geeft om zelfstandig en kritisch te leren en tegelijkertijd plezier te hebben in hun leerproces. Door onderwijs op maat te combineren met mediawijsheid, bereiden we onze leerlingen voor op een toekomst waarin ze met vertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef kunnen omgaan met de uitdagingen van de digitale wereld.

Bezoek de website