Terug naar partner overzicht

Ithaka Internationale Schoolklassen

Ithaka bereidt je voor op onderwijs in Nederland.
Dat begint natuurijk met het leren van de Nederlandse taal. Ook krijg je andere vakken en vaardigheden die je voor je verdere studie nodig hebt. En om Nederland en de wereld om je heen te begrijpen.
Het is voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die geen of weinig Nederlands spreken en die zich voorbereiden op een toekomst waarin het gebruik van de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt. Het geeft volledig dagonderwijs en heeft een regionale functie. De voornaamste taak is het doorschakelen van de anderstalige leerlingen naar het Nederlandstalige onderwijs.

Bezoek de website