Terug naar partner overzicht

Kenniscentrum Omgaan met Pesten

Het Kenniscentrum Omgaan met Pesten verzorgd scholing aan pedagogisch professionals die het verschil willen maken in sociale veiligheid. Wij zetten ons in voor het voorkomen, tijdig signaleren en aanpakken van (online) pesten en beperken op deze manier de schadelijke gevolgen welke hieruit kunnen ontstaan. Pesten, ook online, vormt nog altijd een groot maatschappelijk probleem. Wij geven onder andere de opleiding tot Sta Sterk trainer , anti-pestcoördinator / coördinator Sociale Veiligheid, een cursusaanbod voor de kinderopvang en incompany scholing. De verbinding met het onderwerp mediawijsheid zie je in ons Kenniscentrum Omgaan met Pesten vooral terug in de aandacht die wij vragen voor Feel Fine Online: zorgen dat iedereen zich goed voelt online. Vaak verschilt dat niet zoveel van fysiek contact met elkaar. We geven handvatten en lesmaterialen om het inzicht en de bewustwording van kinderen en jongeren te vergroten in hun online gedrag. Het online positief omgaan met jezelf en een ander staat centraal. Via deze handvatten en lesmaterialen krijgen kinderen jongeren tools aangereikt om op te komen voor zichzelf en een ander om hulp te vragen. Ze herkennen eigen missers en hoe ze het goed kunnen maken met een ander. Ook is er aandacht voor online risico’s. Dit draagt bij aan meer plezier in het contact met elkaar online en geeft ouders meer vertrouwen in het online gedrag van hun kind. Alle diensten en producten van het kenniscentrum worden regelmatig aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Bezoek de website