Terug naar partner overzicht

Kenniscentrum Sport & Bewegen

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, over wat wel of niet werkt. Ook adviseren en ondersteunen we professionals bij complexe vraagstukken en het realiseren van hun eigen werkdoelen. Een van de onderwerpen waar het kenniscentrum zicht op richt, is een goede balans tussen bewegen, stilzitten en gebruik van digitale media.

Bezoek de website