Terug naar partner overzicht

Lectoraat Cybersafety, verbonden aan NHL Hogeschool & Politieacademie

CyREN Jeugd biedt een forum aan professionals uit verschillende disciplines en organisaties die empirisch onderzoek verrichten naar de (on)veiligheid van jongeren in de digitale wereld. CyREN Jeugd is opgericht door het lectoraat Cybersafety van NHL Hogeschool om kennisuitwisseling te bevorderen. Dit kennisnetwerk staat in het verlengde van het vierjarig onderzoekstraject ‘Jongeren en Cybersafety’, dat in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt uitgevoerd.

Bezoek de website