Terug naar partner overzicht

Leer Zelf Online

Wij maken openbare digitale leeromgevingen voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een verstandelijke beperking, senioren, migranten, gedetineerden en kinderen. Wij willen graag kennis en ervaring delen met MediaWijzer.

Stichting Leer Zelf Online zet zich in om kwetsbare groepen in de samenleving zelfredzamer te maken in een wereld die steeds meer digitaliseert en ingewikkelder wordt. Dat doet de stichting door alle mensen de mogelijkheid te geven online zelf te leren.

Bezoek de website