Terug naar partner overzicht

LerenDoenmaken

LerenDoenMaken is een leergang digitale geletterdheid, die door zijn opzet: het aanbieden van opdrachten, vooral de nadruk legt op het eigen initiatief en de ontwikkeling van toekomstgerichte vaardigheden. Denk aan: creatief-, probleemoplossend- en kritisch denken, samenwerken en communiceren.

Bezoek de website