Terug naar partner overzicht

LINC vzw

LINC werkt enthousiast rond Lezen, INformatie en Communicatie. We zijn een beweging binnen het sociaal-culturele vormingswerk voor volwassenen en ijveren ervoor om zoveel mogelijk mensen bij de kennismaatschappij te betrekken. Dat doen we door projecten op te zetten rond leesbevordering, maar ook door mensen vertrouwd te maken met de digitale wereld.

Bezoek de website