Terug naar partner overzicht

Mattermap

Een mattermap is een visuele weergave van een nieuwsverhaal, debat of gebeurtenis. Onze software helpt gebruikers bij het verzamelen en ordenen van citaten en bronnen rondom een centrale vraag. Het resultaat is een heldere infographic – een mattermap. Een mattermap maakt ruimte voor verschillende invalshoeken en geeft inzicht in hoe de maker aan zijn informatie komt. De lezer van een mattermap krijgt hiermee bovendien in één oogopslag zicht op het debat.

Bezoek de website