Terug naar partner overzicht

Mediacollege Amsterdam

Mbomediawijs.nl een product is van het Practoraat Mediawijsheid. Een vraag die we geregeld krijgen is “practo… wat? Dat is een vreemd woord”. Neem maar van ons aan, je went er snel aan! Het Practoraat Mediawijsheid is gericht op het ontwikkelen van onderwijs waarin studenten de kennis, vaardigheden en kritische attitude opdoen die nodig zijn om in de complexe gemedialiseerde samenleving mee te doen. Maar ook nodig zijn om kansen te benutten en weerbaar te zijn tegen mogelijke risico’s. Om dit te bereiken is een nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en praktisch onderzoek essentieel. Dit alles komt samen in het Practoraat Mediawijsheid.
We werken met een aantal actief aangehaakte docenten en onderwijskundigen van het Mediacollege Amsterdam, Hout- en Meubileringscollege Amsterdam, ROC van Amsterdam MBO College Westen ROC TOP.

Bezoek de website