Terug naar partner overzicht

MediaMessage

Doordat er online steeds meer informatie beschikbaar is en media om onze aandacht vechten komt er veel subjectiviteit in teksten voor. Subjectiviteit helpt om de lezer emotioneel te raken. Het is belangrijk dat mensen dit bewust zijn om informatie objectief te kunnen beoordelen. MediaMessage is een handige tool waarmee je meer inzicht krijgt in subjectiviteit in nieuwsberichten. De tool heeft geleerd van Wikipedia edit-data en is in staat om de gebruiker te assisteren bij het herkennen van subjectieve mechanismen in tekst.

Bezoek de website