Terug naar partner overzicht

MindWorksMedia

MindWorksMedia (MWM) zet zich in door multimedia formats te ontwikkelen voor een inclusieve maatschappij. Robot Flip, een kinder televisie serie en educatieplatform over een robotje dat als conciërge op een basisschool werkt heeft als doel kinderen robot wijs te maken. Bewustwording van A.I. en vaardigheden hoe kinderen daarmee om kunnen gaan. Ook heeft MWM een format ontwikkeld voor een televisie programma om ouderen te leren hoe ze met hun mobiele telefoon en sociale media moeten omgaan om ze uit hun isolement te halen.

Bezoek de website