Terug naar partner overzicht

My Book Buddy

My Book Buddy biedt infrastructuur voor het ( leren) lezen door speciale bibliotheken op te zetten voor kansarme en kwetsbare kinderen. zij leven in armoede, zijn getroffen door natuur geweld of leven in conflictgebieden. Op 16 maart is de Kids Corona Krant opgericht. www.kidscoronakrant.nl

Bezoek de website