Terug naar partner overzicht

NxtGen+

In een sterk gedigitaliseerde en globaliserende maatschappij is het verwerven van digitale vaardigheden en nieuwe talen een noodzaak voor alle scholieren. Hiernaast zijn sociale-, culturele- en ondernemende vaardigheden van belang voor talentontwikkeling.

Enerzijds zijn er leerlingen die toegang hebben tot de juiste kanalen voor de ontwikkeling van deze vaardigheden. Anderzijds zijn er leerlingen die de boot dreigen te missen. Voor deze laatstgenoemde groep bieden de rolmodellen van NxtGen+ een platform aan waar zij worden geholpen met het verwerven van deze broodnodige vaardigheden.

Bezoek de website