Terug naar partner overzicht

OBS De Appelhof

De Appelhof is een openbare basisschool waar kinderen in een veilig pedagogisch klimaat, met ouders als partner, gestimuleerd worden hun talenten te ontwikkelen om zo voorbereid te worden op hun toekomst. Op De Appelhof worden kinderen betrokken bij hun eigen leerproces. Ze leren hun nieuwsgierigheid en onderzoekende houding te ontwikkelen en vaardigheden te vergroten. Op De Appelhof wordt kinderen geleerd zelfstandige, evenwichtige en proactieve jongeren te worden die met vertrouwen in het leven staan.

Bezoek de website