Terug naar partner overzicht

OBS De Linde

Kennis en vaardigheden krijgen echte waarde wanneer ze in de praktijk kunnen worden toegepast. Onderwijs is denken en doen. De verbinding tussen theorie en praktijk, de samenhang met de omgeving maken het onderwijs betekenisvol en stimuleren de motivatie en de betrokkenheid.

Bezoek de website