Terug naar partner overzicht

OBS Hendrik Wester

Wij zijn een openbare basisschool waar kinderen zo optimaal mogelijk begeleid worden in hun ontwikkeling naar een volwaardig mens in de maatschappij. De school is breed toegankelijk voor alle gezindten, rassen en culturen zonder onderscheid maar wel met eerbiediging van godsdienst of levensbeschouwing. Leerkrachten en leerlingen werken samen en respecteren elkaar in hun verschillen

Bezoek de website