Terug naar partner overzicht

OrOnDiBa Info

Welkom bij OrOnDiBa Info, als u aansluiting zoekt bij de Kennis- en innovatieagenda’s. KIA heeft voor elk van de vier maatschappelijke uitdagingen en voor de sleuteltechnologieën doelen opgesteld. OrOnDiBa Info draagt bij aan de KIA doelstelling ‘Sleuteltechnologieën”. Digitale Technologie wordt in combinatie met de aanbieder, aan de gebruiker aangeboden. Technologie nadrukkelijk niet vanuit technologische ontwikkelingen en gadgets aanbieden aan gebruikers. Explore the World and Beyond. OrOnDiBa Info gaat uit van de wensen en behoeften van de gebruiker. In de educatieve sector wil dat zeggen dat aan Pedagogische en Inhoudelijke kennis leeft (PCK), de ICT wordt gekoppeld (TPaCK). OrOnDiBa Info wil de echte gebruiker als uitgangspunt hebben en ziet die als katalysator in de sleuteltechnologie. In het onderwijs moet de technologie moet een (autonome) sleutel positie in (kunnen) nemen. Een Technologische Pull ter ondersteuning van de Pedagogische en Vakinhoudelijke Kennis (PCK) zoals bedoeld door Shulman in de jaren tachtig. Be ICT bold not lame! OrOnDiBa Info ziet mediawijsheid niet alleen als het benadrukken van de negatieve kanten van technologie. Wijsheid is over het algemeen niet de vaardigheid om negatief te lopen doen. Wijsheid verwijst in het algemeen naar het vermogen om juist te oordelen in zaken die betrekking hebben op leven en gedrag. Met andere woorden: zich baseren op gezond verstand bij de keuze van middelen en doelen. In dat opzicht staat wijsheid tegenover dwaasheid. Media is een domein van de technologie en de innovatie die de samenleving doormaakt. Als onderwijs en educatie niet alleen het negatieve maar ook het positieve weet te benoemen, dan is er balans in de wijsheid. Wat is er leuk aan technologie, dat is een van de essentiële aspecten van mediawijsheid. Onderwijs loopt inmiddels ruim 30 jaar op achter bij de samenleving en dat is een zeer ernstig gebrek van deze sector!

Bezoek de website