Terug naar partner overzicht

Pre-University College van de Universiteit Leiden

De Sectie vwo-wo van het ICLON biedt activiteiten voor leerlingen uit het vwo (onder- en bovenbouw) en voor leerlingen van basisscholen (bovenbouw). De activiteiten laten zich in twee categorieën indelen: activiteiten gericht op studiekeuze (bovenbouw vwo) en activiteiten gericht op kennismaking met de wetenschap (onder- en bovenbouw vwo, bovenbouw po).

Bezoek de website