Terug naar partner overzicht

Radboud Universiteit – Sociologie

Het sociologisch onderzoek in Nijmegen is empirisch-theoretisch van aard. Hiertoe worden vragen en problemen concreet uitgewerkt en concrete verwachtingen worden uit theorieën afgeleid. Om deze hypothesen te toetsen hanteren onderzoekers van de sectie veelal grootschalig survey-onderzoeken, zoals bijvoorbeeld die worden vermeld onder Onderzoeksprojecten.

Bezoek de website