Terug naar partner overzicht

Roboschool

RoboSchool is aanbieder van lesmateriaal op het gebied van programmeren en educatieve robots voor basisscholen. We bieden een doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8 waarmee leerlingen elk jaar een niveau dieper op het programmeren in gaan en met verschillende robots werken. Het lesmateriaal en de leskisten zijn zo ontworpen dat leerlingen er zelfstandig mee aan het werk kunnen, en leerkrachten laagdrempelig en direct met programmeren aan de slag kunnen.

Onze missie is computational thinking en met name 'leren programmeren' toegankelijk en haalbaar te maken voor alle (basisschool) kinderen. We hopen dat het een structurele plek krijgt in het basisonderwijs. Tot die tijd willen we op verschillende manieren bijdragen aan dit doel. Dat doen we door middel van het aanbieden van ons product, begeleiden bij CoderDojo's en samenwerking met andere partijen die een zelfde doel nastreven. Ook via Mediawijsheid hopen we een groter bereik te helpen creeeren om computational thinking goed op de kaart te zetten.

Bezoek de website