Terug naar partner overzicht

Samen deskundiger in West-Brabant (ISOMODE)

Isomode/SD-i-WB (Samen Deskundiger in West-Brabant) is een regionaal platform dat de vragen, die voortvloeien uit het implementatieproces van ict in het onderwijs, samen met de leden van het platform kan oplossen. Wij kunnen een bijdrage leveren aan een succesvolle en efficiënte integratie van ict in het basis- en speciaal onderwijs. Tevens zijn wij een katalysator in het bijeen brengen van reeds bestaande kennis, vaardigheden en good-practice voorbeelden.

Bezoek de website