Terug naar partner overzicht

Spelwijs

Aanvullende informatie:
wij bieden educatieve programma's aan jongeren in gesloten setting, daarbij kunt u denken aan justitiele jeugdinstellingen, jeugdtbs-klinieken en gesloten jeugdzorg.
Veel van deze kinderen zijn vatbaar voor 'prikkels' van buitenaf. Media in de breedste zin van het woord kan een grote rol spelen in het gedrag van deze jongeren.
Wij hopen op actualiteit, tips trucs en uitwisseling van kennis etc om onze lesprogramma's zo goed mogelijk te kunnen laten aansluiten.

Bezoek de website