Terug naar partner overzicht

Stichting Bibliotheek Altena

Naast de bibliotheken en uitleenfunctie werkt de organisatie met scholen, kinderopvangorganisaties en cultureel-maatschappelijke organisaties samen op het gebied van leesbevordering, mediawijsheid en cultuureducatie. Voorop staat het vanuit maatschappelijk belang stimuleren van de zelfontplooiing en de culturele ontwikkeling van de burgers en het vergroten van hun zelfredzaamheid.

Bezoek de website