Terug naar partner overzicht

Stichting Digital Power Datahub

De Digital Power Datahub is een stichting die de datakennis en -kunde van data adviesbureau Digital Power toegankelijk maakt voor de maatschappij. We zijn ons bij Digital Power bewust van de kansen die data ons biedt en werken met veel plezier samen met onze klanten van data naar doen. Maar dat is niet alles. Als datapartner willen we onze datakennis en -kunde toegankelijk maken voor iedereen, en daar hoort de maatschappij ook bij. Daarom hebben we dit jaar onze stichting, de Digital Power Datahub opgericht. Vanuit de stichting delen onze datakennis en -kunde met de maatschappelijke sector. Dat doen we door evenementen te organiseren, dataservices aan te bieden aan maatschappelijke organisaties en op andere manieren, bijvoorbeeld door samen met TMI academy een lesmodule over data te ontwikkelen voor middelbare scholieren. Daar zit dan ook onze connectie met het Netwerk Mediawijsheid: als Datahub zijn we ervan overtuigd dat databewustzijn van essentieel belang is voor mediawijsheid. Wat er op (sociale) media gebeurt, is beter te begrijpen als je het data-speelveld op de achtergrond kent. Daar willen wij met onze stichting aan bijdragen, en we hopen dat als lid van het Netwerk Mediawijsheid nog meer te kunnen doen.

Bezoek de website