Terug naar partner overzicht

Stichting Fluvium

Stichting Fluvium is op 1 januari 2006 ontstaan uit de bestuurlijke verzelfstandiging van de scholen voor openbaar onderwijs in de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen. Ruim 1.800 leerlingen en circa 150 medewerkers, verdeeld over 14 scholen, vormen samen Stichting Fluvium.

Door de verzelfstandiging is een grotere organisatie ontstaan, die meer professionaliteit en kwaliteit kan realiseren. Hierdoor wordt beter voldaan aan de eisen die ouders en overheid stellen aan het onderwijs en aan het doel dat Stichting Fluvium zichzelf heeft gesteld:

innovatief en gevarieerd openbaar onderwijs te bieden dat algemeen toegankelijk is voor iedereen die de beginselen voor openbaar onderwijs respecteert.

Bezoek de website