Terug naar partner overzicht

Stichting Interculturele Participatie en Integratie

Sipi staat voor Stichting Interculturele Participatie en Integratie. Onze missie is mensen helpen ‘het heft in eigen handen te nemen’. Sipi ontwikkelt en verbindt maatschappelijke inzichten aan wetenschappelijke kennis. Wij hebben de expertise en zijn een partner in het Sociaal Domein, met focus op bereik, cultuursensitiviteit en moeilijk te bereiken doelgroepen. SIPI verzorgt programma’s in verschillende gemeenten op het gebied van taalontwikkeling, opvoedondersteuning, jeugdhulpverlening en zorg en welzijn.

Bezoek de website