Terug naar partner overzicht

Stichting Kijk Omhoog

Stichting Kijk omhoog heeft als missie om bewust smartphonegebruik onder kinderen te bevorderen. Wij ontwikkelden het Kijk omhoog lesprogramma waarin we voorlichting geven over de voor- en nadelen van smartphonegebruik. De doelgroep van Kijk omhoog is leerlingen in het basisonderwijs vanaf groep zes.

Bezoek de website