Terug naar partner overzicht

Stichting Tabletonderwijs Krabbie Krab op School

Onze stichting Krabbie Krab op School wil graag taalachterstand terugdringen door educatieve software/leermiddelen op maat te maken. Startend in het basisonderwijs lijkt ons de beste manier. Inzicht en verbanden leggen. Thematisch, vakoverstijgend onderwijs zonder toetsen. Die heb je niet nodig met een goed leer-volgsysteem. Als je dan ook nog kunt werken op je eigen niveau, zal dit alleen maar je zelfvertrouwen stimuleren. Wij brengen onze digitale leerlijn begrijpend lezen, startend bij groep 4, in schooljaar 2017-2018 op de markt. Iedere school mag een proefabonnement nemen van 3 maanden. Als stichting hebben we geen winstoogmerk. Wel de morele verplichting de toekomst van kinderen te verbeteren.

Bezoek de website