Terug naar partner overzicht

Stichting Urban Skillsz

Stichting Urban Skillsz is een organisatie gericht op coaching, jeugdwerk en hulpverlening. Wij werken met talentvolle jongeren van 10 t/m 27 jaar in een kwetsbare omgeving en/of situatie. Dit doen wij vanuit de overtuiging dat iedereen (ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht of geaardheid) talenten en ambities heeft.

Door gebruik te maken van diverse muzisch agogische middelen proberen wij jongeren te inspireren en uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Hierbij sluiten we zo zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van jongeren, maar leren we hen ook om te schakelen tussen de burgercultuur en de straatcultuur. Uitgangspunt is om te kijken naar wat de jongere wél kan.

Aanvullende informatie:

Wij willen graag aansluiten bij het expertisecentrum omdat dit een belangrijk aspect vinden binnen onze skillsztrainingen. Als het nu gaat om financiële zelfredzaamheid, seks en internet, pesten of hulp zoeken. Om aansluiting te blijven zoeken bij de belevingswereld van jongeren moet er aandacht zijn voor, en ingespeeld worden op media. Wij verwachten met de aansluiting op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen het experticecentrum en andere partners en ons eigen aanbod hierdoor ook aan te kunnen scherpen

Bezoek de website