Terug naar partner overzicht

Stichting Vobis

Stichting Vobis Onze organisatie kan voor de beoogde doelgroep de randvoorwaarden scheppen voor een veilige omgeving. Stichting Vobis is gespecialiseerd en heeft ruime ervaring in 19 jaar opgebouwd in het uit de taboesfeer halen van thema’s en bespreekbaar te maken. Wij zijn zeker een aanvulling in de keten bij onder ander het bespreekbaar maken en preventief bestrijden van online seksuele intimidatie. Doelgroep Ouders en opvoeders in het algemeen en migranten ouders en opvoeders is het bijzonder. • Er is veel onwetendheid bij de migrantengemeenschap wat betreft online seksuele intimidaties. Er ontbreekt een stuk bewustwording. • Er is sprake van informatieachterstand. Deze doelgroep weet niet wat zij kunnen doen bij sprake van online seksuele intimidaties. • Er zijn ook cultureel bepaalde verwachtingen, bijvoorbeeld dat er sprake is van eer, gevoelens en schaamte. Doelstelling van het project Doelstelling van het project sluit aan op de ontwikkelopgave preventie. Het doel van dit project is om samen met ervaringsdeskundigen, ouders en verzorgers het thema bespreekbaar te maken binnen de migrantengemeenschap om zowel bij de slachtoffers als migrantenouders en verzorgers bewustwording te creëren en wat zij zelf eraan kunnen doen. Plan van aanpak Bij onze migrantenouders en verzorgers ontbreekt er kennis over online seksuele intimidaties en de gevaren van internet. Stichting Vobis heeft daarom het voornemen om voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen te organiseren over het onderwerp voor migranten ouders en verzorgers en achterban. Bij het aanpakken van online seksuele intimidatie willen wij bijdragen aan preventie en veiligheid doormiddel van voorlichtingen, trainingen, dialoogbijenkomsten en samenwerking. Welke thema’s staan centraal Mediaopvoeding betekent je kind leren om kritisch en bewust te gamen, internetten, lezen en tv te kijken. Mediaopvoeding is dat deel van de opvoeding dat erop is gericht om kinderen bewust en selectief met media te laten omgaan Tijdens de trainingen worden de volgende onderwerpen besproken Groepsbijeenkomst mediaopvoeding A. Welke invloed heeft de opvatting van de opvoeder op de mediaopvoeding? B. Wat zijn de gevaren van media? C. Zien kinderen de gevaren van media? D. Hoe streng moet een ouder zijn? E. Inzien wat de gevolgen zijn van het delen van persoonlijke informatie F. Online pesten G. Wat is grooming? H. Loverboys I. Sexting en exposing

Bezoek de website