Terug naar partner overzicht

Stichting Wijsneus

Stichting Wijsneus organiseert activiteiten voor kinderen in Amsterdam Noord. We vinden dat alle kinderen de kans moeten krijgen zich breed te ontwikkelen om zo hun kansen te vergroten. Daarvoor werken we samen met allerlei organisaties en freelancers op het gebied van kunst- en cultuureducatie, natuur, techniek, media, ict en sport.

Wijsneus is onderdeel van de sectie jeugd in Amsterdam Noord. Samen met het speeltuinwerk en jongerenwerk.
Vanuit het Stadsdeel zijn er een paar speerpunten vastgesteld en een daarvan is mediawijsheid.
We willen mediawijsheid groter op de kaart zetten in dit stadsdeel. Er wonen hier veel kwetsbare groepen waarbij het belangrijk is dat ze de gevaren van het internet inzien en ook de kansen leren benutten die het internet biedt.

Bezoek de website