Terug naar partner overzicht

Thamen

Omdat Thamen een school voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs is, zien wij het als onze taak onze leerlingen dan ook goed vóór te bereiden op het onderwijs ná deze school. Daarvoor is in ieder geval nodig dat leerlingen ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. Gewapend met die zelfkennis moeten zij keuzes kunnen maken uit mogelijke toekomstige arbeidsterreinen.

Bezoek de website