Terug naar partner overzicht

#UseTheNews Nederland

De nieuwe stichting #UseTheNews heeft zich ten doel gesteld om nieuwsmedia en jongeren elkaar beter te laten bereiken, maar ook beter te laten begrijpen. #UseTheNews wil daarin een verbindend platform zijn tussen vooral nieuwsmedia en jongeren tussen ruwweg 12 en 21 jaar. Ook onderzoekers en docenten die zich bezighouden met burgerschap en media zijn een doelgroep, vooral in het lager en voortgezet onderwijs. #UseTheNews is een Europees initiatief dat in 2020 door het Duitse persbureau DPA is opgezet. Het ANP wordt een partner van de onafhankelijke stichting.

Bezoek de website