Terug naar partner overzicht

VCPS (Vereniging CultuurProfielScholen)

Cultuurprofilering is de keuze van de school om (naast eventuele andere profileringen zoals Bèta of sport) cultuureducatie als centraal beleidspunt voor de school(soort) breed of een enkele stroom in te zetten, te ontwikkelen en uit te dragen.

Bezoek de website