Terug naar partner overzicht

Vereniging Openbare Bibliotheken

Namens haar leden behartigt de VOB de gemeenschappelijke belangen van de openbare bibliotheken, de provinciale ondersteuningsorganisaties en de landelijke organisaties. De VOB verenigt de branche openbare bibliotheken. De openbare bibliotheken verlenen diensten aan zo'n zes miljoen gebruikers – waarvan er vier miljoen lid zijn – en alle scholen. 6.700 mensen (4000 fte) hebben een baan in de openbare bibliotheek. Onze branche zet meer dan 550 miljoen euro om.

Bezoek de website