Terug naar partner overzicht

Verwey-Jonker instituut

Het Verwey-Jonker Instituut doet onafhankelijk onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken. We geven daarmee richting aan de beleidsontwikkeling en uitvoering van onze opdrachtgevers. Onze experts zijn inhoudelijk sterke wetenschappers die een verscheidenheid aan kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden beheersen.
We hebben ruime ervaring met onderzoek naar moeilijk bereikbare bevolkingsgroepen, helpen opdrachtgevers grip te krijgen op sociale dilemma’s en zijn scherp op nieuwe ontwikkelingen. Belangrijke thema’s zijn: armoede, buurten, diversiteit, jeugd, lokaal sociaal domein, onderwijs, opvoeding, ouderen, participatie, seksueel en huiselijk geweld, sport, veiligheid, werk en inkomen, Wmo en zorg. En we schromen niet om nieuwe vraagstukken op te pakken.

Bezoek de website