Terug naar partner overzicht

vso De Linde

De Linde biedt onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking of leerlingen met een meervoudige beperking en- of leerlingen die in sociaal emotioneel opzicht een leeromgeving zoals op de Linde wordt geboden nodig hebben. De leerlingen hebben gemeenschappelijk dat zij zijn aangewezen op speciale ondersteuning om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Ons onderwijs richt zich op de toeleiding naar de samenleving, gericht op wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. De populatie van De Linde bevindt zich in de leerroutes 1 t/m 5, met de uitstroomprofielen dagbesteding en arbeid.

Bezoek de website