Terug naar partner overzicht

Willem Alexanderschool

Wij zijn een christelijke school. Het is wél regel dat alle ouders, die hun kinderen aanmelden bij één van de basisscholen van de SPCO, een verklaring ondertekenen waarin staat dat zij de uitgangspunten van de school respecteren. Om goed inhoud te kunnen geven aan de ontwikkeling en opvoeding van de kinderen, vinden we het belangrijk om in gesprek te blijven met ouders. Wij zijn samen verantwoordelijk.

Bezoek de website