Terug naar partner overzicht

Wolfert Dalton

Rotterdam staat (meer) bloot aan de invloeden van de grootstedelijke problematiek dan de kleinere steden. Hoe ga je bijvoorbeeld om met nepnieuws; de complottheorieën over corona en de oorlog in Oekraïne. Wat is wel waar en wat niet? Onderwijs kan zich niet voorbereiden op onbekende technologische veranderingen. Op school zitten de mensen die straks samen de wereld vormgeven. Die (op hun beurt weer) kinderen opvoeden, oplossingen verzinnen, schoonheid creëren, valsheid doorzien, troost bieden en perspectieven openen. Wij willen onze leerlingen opvoeden tot onbevreesde burgers die zich staande weten te houden in nieuwe situaties, leren met lef, initiatief nemen en niet alles geloven. Niet tijdsgebonden technieken meegeven maar juist wapenen met een brede ontwikkeling, basisvaardigheden, een open hart en een kritisch verstand. De school vindt maakonderwijs heel belangrijk omdat we de jongeren van nu moeten voorbereiden op de veranderingen in de toekomst. Hiervoor hebben zij 21e-eeuwse vaardigheden nodig zoals: creatief en logisch denken, ruimtelijk inzicht, probleemoplossend vermogen, structureren en samenwerken; Onderwijs moet het kind niet aanpassen aan de toekomst, maar het moet de werktuigen bieden om straks elke toekomst aan te kunnen.

Bezoek de website