Terug naar partner overzicht

X11 school voor grafimedia

Tezamen met het Centraal Museum en FOTODOK werken we als X11 media en vormgeving (VMBO Utrecht) aan een project rondom mediawijsheid, zie hier:

http://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/cultuureducatie-in-het-vmbo/gehonoreerde-projecten/me–myself-and-the-rest-of-the-world–ronde-2015–643.htmlhttp://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/cultuureducatie-in-het-vmbo/gehonoreerde-projecten/me–myself-and-the-rest-of-the-world–ronde-2015–643.html

We hebben momenteel experts aan boord rondom beeldcultuur en kunsteducatie, rondom didactiek en pedagogiek, maar we missen nog expertise rondom mediawijsheid zelf.

Bezoek de website