Terug naar partner overzicht

Zien Beeldvorming

ZIEN Beeldvorming richt zich op organisaties (en dus mensen) die een verandertraject doormaken. Verandertrajecten zijn steeds vaker complex van aard, waarbij de traditionele manier van overbrengen (o.a. in woord/op papier/via tekst op intranet) niet meer volstaat. Veranderen is geen kwestie van zenden, maar van samen betekenis toekennen aan nieuwe situaties.

Bezoek de website