Terug naar partner overzicht

Zit met Pit!

Kinderen zitten wat af, soms zelfs meer dan een volwassene met een kantoorbaan. Zowel op school als thuis en vaak achter een scherm. Hierdoor krijgen ze op steeds jongere leeftijd last van hun rug, nek en schouders. Ook een verkeerde houding kan op latere leeftijd klachten geven. Verkeerd zitten, samen met het gebrek aan beweging, is een maatschappelijk probleem geworden. Om kinderen de goede weg te wijzen is een brede, integrale aanpak nodig. 

Zit met Pit! is een lesprogramma voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool. Kinderen leren in 4 lessen alles over een goede zithouding in combinatie met gezond gedrag rondom beeldschermgebruik. Zit met Pit! verzorgt ook een workshop voor het team van leerkrachten. Waar kun je als leerkracht op letten bij de zithouding van kinderen bij het gebruik van tablets en/of laptops in de klas? Hoe integreer je meer beweging tijdens de reguliere lessen zoals bijvoorbeeld de taal- en rekenles?

Zowel de workshop als de lessen in de klas worden altijd door een oefen-, fysio- of ergotherapeut gegeven. Zit met Pit! is een erkende interventie binnen De Gezonde School.

Bezoek de website