Stimuleringsregeling

De missie van Netwerk Mediawijsheid is het verbinden, versterken en inspireren van mediawijsheid initiatieven en organisaties rond mediawijsheid. Een van de instrumenten om dit te bereiken is de jaarlijkse stimuleringsregeling.

De challenge staat dit jaar in het teken van een socialere online wereld. Samen ervaren we veel plezier en gemak van digitale media. Maar onze online wereld staat ook onder druk. Sociale media kunnen een bron van ergernis, vertwijfeling en angst zijn. Bijvoorbeeld door online haat, pesten en nepnieuws. 82 procent van de Nederlandse bevolking vindt dan ook dat er betere omgangsvormen nodig zijn op sociale media.

Tijdens de Week van de Mediawijsheid 2021 riep Netwerk Mediawijsheid op: ‘Als we sociale media een fijne plek voor iedereen willen laten zijn, moeten we nu met elkaar aan de slag. Want er staat veel op het spel. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat we samen sociaal online zijn’. We deden de belofte dat het netwerk in 2022 verder aan de slag zou gaan met het thema. Daarom stimuleert Netwerk Mediawijsheid partners nu om zich in te zetten voor een sociale online wereld.

» Lees meer over de Challenge Samen Sociaal Online 2022.


10 tips voor het runnen van een succesvol mediawijsheidproject Loop jij met een geweldig idee rond voor een mediawijsheidproject? Of ben je misschien al bezig met de realisatie ervan? In deze publicatie staan 10 tips voor het runnen van een succesvol project.
Overige fondsen Om tegemoet te komen aan een veel gestelde vraag vanuit het netwerk, biedt Mediawijzer.net een overzicht van publieke/private fondsen die in aanmerking kunnen komen om mediawijsheidprojecten mee te financieren: het fondsenoverzicht.
Publicatie 'Mediawijzer.net mediawijsheid projecten 2010-2012' De publicatie biedt een overzicht van 31 projecten die in de periode 2009 t/m 2012 tot stand zijn gekomen met een bijdrage uit 3 regelingen van Mediawijzer.net (aanvragen via info@mediawijzer.net).