Nieuwe brochure: Iedereen Mediawijs! Inspiratie voor projecten bij bibliotheken

maandag 14 juli 2014

Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) heeft de brochure ‘Iedereen mediawijs, Inspiratie voor projecten bij bibliotheken‘ uitgebracht. Het SIOB wil alle burgers, van jong tot oud, mediawijs maken. De bibliotheek speelt een belangrijke rol bij het mediawijs maken van burgers en veel bibliotheken hebben mediawijsheid ook als speerpunt opgenomen in de organisatie. Deze brochure beschrijft een viertal projecten voor verschillende doelgroepen die andere bibliotheken kunnen inspireren om ook met mediawijsheid projecten te starten.

Brochure iedereen mediawijsDe aanpak van Klik & Tik, een laagdrempelig online oefenprogramma voor niet-digivaardige burgers is een voorbeeldproject voor volwassen in de bibliotheek van Oss. Een ander project is de succesvolle aanpak van het landelijke SIOB project de Bibliotheek voor Ondernemers in Peel en Maas. De Bibliotheek voor Ondernemers bestaat uit een combinatie van open inlopen, lezingen, workshops en netwerkborrels op het gebied van ICT, mediawijsheid en bedrijfsvoering voor ondernemers.

De brochure zoemt verder in op twee projecten voor jeugd: de Bibliotheek op school in Rivierenland voor een structurele aanpak van mediawijsheid in het primair onderwijs en de succesvolle pilot ‘Beeldschermkinderen’ van de G4 bibliotheken. Bij Beeldschermkinderen staat bewustwording centraal en kun je als bibliotheek op een leuke en aansprekende manier de invloed van nieuwe media op het dagelijks leven laten zien.

Over de Bibliotheek op school uit de brochure: “De Bibliotheek op school werkt aan verbetering van de leerling-resultaten op de onderdelen leesvaardigheid, taalvaardigheid en informatievaardigheden. Bibliotheek Rivierenland is al ver met het concept van de Bibliotheek op school. Er zijn tien mediacoaches in dienst die elk meerdere scholen onder hun hoede hebben. Zij bedient elf gemeenten, 78 scholen en maar liefst 13.423 leerlingen.”

Het is een korte, bondige, kleurrijke brochure met veel foto’s uit de praktijk. Ideaal voor bibliotheken om aan hun gemeente te laten zien wat de bibliotheek kan betekenen in de lokale gemeenschap, ter inspiratie voor andere bibliotheken en mediacoaches en voor wie meer wilt weten over bibliotheken als deskundige partner op het gebied van mediawijsheid.

Je kunt de brochure downloaden of als fysiek exemplaar bestellen bij Seher Hazinedar via [email protected].

» Download brochure Iedereen Mediawijs – Inspiratie voor projecten bij bibliotheken

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.